16 juli 2020

Coalitieakkoord 2020 - 2022

Recent hebben we u meegedeeld dat er een nieuwe coalitie is. Als SGP-fractie zien we uit naar de samenwerking met onze bestaande en nieuwe coalitiepartners. Na enige voorbereidende besprekingen hebben we binnen 2 weken overeenstemming bereikt met de VVD en de PvdA. Het oude coalitieakkoord is in stand gebleven. We hebben gezamenlijk wel een herrijking gedaan en enige accenten gelegd. 

U kunt hier het aangepaste coalitieakkoord vinden. 

Op pagina 12 begint het originele akkoord, op de pagina's ervoor vindt u de accentpunten. 

We krijgen nu 6 wethouders; de meesten hebben geen volledige aanstelling. De PvdA levert 0,75 FTE, de VVD 0,9 FTE, de CU 0,9 FTE, Dorpsbelangen 2 keer 0,85 FTE en de SGP 1 FTE. Het is de bedoeling dat het college aanstaande donderdag, 16 juli D.V., wordt geïnstalleerd. 

Uiteraard kunt u vragen stellen aan de fractievoorzitter Lourens van Bruchem via lourens@vanbruchem.org. 

Uw SGP-fractie West Betuwe