29 juni 2022

Winkels mogen op zondag open in West Betuwe

Wij zijn zeer teleurgesteld. De winkels in West Betuwe mogen open. In de afgelopen periode hebben wij geprobeerd om onze collega raadsleden te overtuigen op basis van principiële, sociale en economische gronden. Er wordt niet geluisterd. Men vindt dat we mee moeten met de tijd. 70% van de gemeenten verlenen namelijk al deze vrijstelling. We moeten het overlaten aan de ondernemers.

Als onze argumenten, de argumenten van insprekers, ondernemers worden niet meegewogen. Nee, vrijheid, blijheid is het devies.

Het was een zwarte dag voor ons.

Bijdrage SGP West Betuwe – Raadsvergadering 18 juni 2022, agendapunt Winkeltijdenwet West Betuwe

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en in het bijzonder de indieners van het initiatiefvoorstel.

Dank dat ik nog een keer enkele vragen mag stellen. Onze vergadering van 2 weken geleden was zeer teleurstellend. Zeer teleurstellend van de initiatiefnemers dat er geen enkel antwoord gegeven kon worden, er was dus ook geen debat.

Nu moet ik de initiatiefnemers formeel danken voor de antwoorden, want inderdaad hebben wij de antwoorden ontvangen. Dat is het goede wat ik zeggen kan. Wij als SGP proberen ook altijd positief te zijn. Wij kennen ook onze tekortkomingen. Maar toch moet ik nu mijn teleurstelling laten blijken. Ik wil u straks graag enkele verhelderingsvragen stellen! Voordat ik dat doe neem ik u nog even mee.

Vanuit de psychologie weten we dat we niet altijd door moeten rennen. Vanuit leefbaarheidsperspectief weten we dat gezamenlijkheid is erg belangrijk. Deze coalitie richt zich op kernenbeleid op saamhorigheid. Als SGP hebben we ontzettend hard meegewerkt om op het gebied van het sociale domein stappen naar voren te zetten.  We hebben geïnvesteerd in het sociale domein. We hebben nu extra geïnvesteerd om op termijn daar de vruchten van te plukken. In dit kader stel ik u allen persoonlijk de vraag: past het huidige voorstel wel bij onze sociale aanpak? Vanuit pedagogisch oogpunt weten we dat grenzen heilzaam zijn. Genoeg is genoeg!

Ik doe nogmaals een oproep aan u allen, geachte collega raadsleden. Mensen die voor dit initiatiefvoorstel stemmen doen dat heel bewust. Zij zorgen ervoor dat ondernemers meegenomen worden in de maalstroom van 24/7. Mensen zijn daar niet toe in staat, niet bij gebaat. Een overheid moet geen overheid zijn die alles maar toelaat en goed vindt. Alleen maar leuke dingen doet voor de inwoners. Nee, een overheid moet het goede zoeken voor haar onderdanen, voor haar inwoners. Daarom is het stellen van grenzen zo mooi en nuttig. Daarmee hebben wij tot nu toe nagenoeg alle ondernemers / winkeliers geholpen.

U hebt de brieven ontvangen van de medewerkers van een grote supermarkt. U denkt vrije keuze, maar realiseert u zich wel dat medewerkers van een supermarkt niet pas om 12 uur kunnen beginnen. Dat de winkels bevoorraad moeten worden, dat brood moet worden gebakken. Het zijn ook op die zondag gewoon lange dagen. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Soms hoor ik mensen zeggen: toch heel makkelijk om op zondag snel een pak melk te halen bij de supermarkt. Het zou u sieren als wij zouden stimuleren om dat pak melk bij de buren te halen. Het kan niet zo zijn dat wij in onze gemeente niet voldoende tijd hebben (74 uur tot 84 uur) om boodschappen te doen.

Ik spreek u namens mijn SGP-fractiegenoten aan. U  begaat een fout.  Ik weet dat u ons bijzonder ouderwets vindt. We moeten mee met de tijd. Maar u vergeet een bijzonder groot deel van onze ondernemers en de vele, vele medewerkers. 

U weet dat wij de Bijbel gebruiken als leidraad. Die grenzen die ons gesteld worden zijn zo goed. Onze Schepper heeft ons daarin zoveel gegeven. Niet stelen, niet te hard rijden, zorgen voor elkaar, op zondag rust! Dit is zo’n bijzonder mooi sociaal gebod van onze Schepper dat wij allemaal zo bijzonder nodig hebben.

Om sociale, economische en principiële redenen zijn wij een zeer grote tegenstander van het voorliggende voorstel. Het is niet positief, u dwingt mensen tot onaangename keuzen en het is absoluut niet nodig. De initiatiefnemers laten hun oren hangen naar vooral enkele grote ondernemingen. U maakt met die voorstel heel veel kapot.

Uw antwoorden zijn zeer teleurstellend. Eigenlijk zelfs naïef. Iedereen mag zal kiezen, Ja iedere ondernemer mag ZELF KIEZEN. Vrijheid, blijheid. Dit durft u met droge ogen op te schrijven.  Terwijl u brieven hebt ontvangen van maar liefst 60, ruim 60 winkeliers die iets heel anders beweren.

U gaat op geen enkel argument van ons of van de insprekers van vorige week in.

Daarom herhaal ik nogmaals een aantal vragen.

1)     Vindt u het aantal openingsuren van 84 onvoldoende voor onze inwoners om boodschappen te doen onvoldoende?

2)     Vanuit het onderzoek (en reactie van een inspreker vorige keer) blijkt dat vooral de grotere ketens open willen. Wij hebben u gevraagd of er vanuit economisch perspectief sprake is van vrijheid voor de ondernemers en zijn/haar medewerkers. Wij hebben u gevraagd of het extra open zijn sociaal gezien een aanslag is voor b.v. de kleinere winkelier.

  1. Wat is uw antwoord? Jazeker is er vrijheid vanuit economisch perspectief. We geven namelijk een extra keuzemogelijkheid qua winkelopenstelling.
  2. U geeft ook aan dat het niet moeilijker wordt voor de kleinere winkelier omdat het initiatiefvoorstel ruimte geeft in de winkeltijden.

Wilt u nu echt niet luisteren naar die ruim 60 ondernemers? Formeel dwingt u b.v. de bakker niet om open te gaan, maar kunt u zich voorstellen dat dit impliciet wel aan de hand is. Als een supermarkt extra brood op zondag verkoopt, dan wordt dat brood toch niet bij de bakker gekocht doordeweeks? Dus om te kunnen overleven ‘dwingt’ de gemeenteraad deze bakker (en anderen) open te gaan. Kunt u uw mening hierover aan ons duidelijk maken?

Begrijpt u ook dat uw handelswijze een effect heeft op de medewerkers van winkels? De brief die u van de medewerkers van een grote supermarkt ontvangen hebt. Zij geven aan om 6 uur te moeten beginnen om 12 uur gereed te zijn. Graag uw mening hierover.

Kunt u uitleggen hoe u de samen binding, mensgerichtheid in onze samenleving met uw voorstel positief beïnvloedt? U wilt somberheid en slapeloosheid tegengaan. Een kleine ondernemer met kinderen kan zelfs geen vrij nemen op een andere dag. Dit breekt gezinnen op! Graag horen wij uw mening.

Nog een vraag. Wij hebben gesproken over grenzen? Denkt u dat het goed is dat mensen grenzen hebben? Denkt u dat het goed voor het mentale welbevinden van mensen als ze gezamenlijk een dag vrij hebben? Waarom steekt u uw energie niet in het hebben van gelijke openingstijden in de 6 dagen van de week?

Beste collega’s, ik hoop dat u onze argumenten van nu en van twee weken geleden op u in hebt laten werken. De sociale, de economisch en principiële. Doe het voor onze inwoners, winkeliers en hun medewerkers.

Ik roep u allen in alle liefde op tegen dit voorstel te stemmen!

Uitgesproken door fractievoorzitter Lourens van Bruchem, tijdens de raadsvergadering op 28 juni 2022.