8 april 2019

Voorjaarsvergadering 3 april 2019

Op 3 april jl. vond de jaarlijkse voorjaarsvergadering plaats in het gemeentehuis in Geldermalsen. Een bijzondere vergadering, omdat de vergadering voor de laatste keer werd geopend door voorzitter Arie van Doorn. Voor velen kwam dit afscheid onverwachts. In het bestuur heeft Arie echter 2 jaar geleden al aangegeven te willen stoppen. Na het afhandelen van de gebruikelijke punten werd de scheidend voorzitter toegesproken door de nieuwe voorzitter: de heer Jan de Ruiter. Zijn plaats als secretaris wordt ingenomen door Wim de Ruiter.

Ook zijn er deze avond bestuursverkiezingen gehouden. De aftredende en herkiesbare bestuursleden Cor Budding, Arjan van Ooijen en Wim de Ruiter zijn met een ruime meerderheid herkozen en hebben hun verkiezing weer aangenomen. Door het terugtreden van Arie van Doorn was er een vacature voor een nieuw bestuurslid. Uit het tweetal Nico van de Bunt en Leendert Fris jr. is Leendert Fris jr. na twee stemrondes met meerderheid van stemmen gekozen. Hij heeft zijn verkiezing aangenomen.

Tijdens het informele gedeelte van de avond vertelde fractievoorzitter Lourens van Bruchem ons meer over het proces van de coalitie-onderhandelingen en het sluiten van het coalitieakkoord. Dit proces is wonderlijk verlopen. Zoals ook eerder aangegeven is de SGP de campagne ingegaan met een helder verkiezingsprogramma, vol met voor ons en onze achterban belangrijke thema’s. Wanneer we deze thema’s naast het coalitieakkoord leggen mogen we tevreden zijn met de behaalde resultaten. Zeker over de voor ons gevoelige thema’s hebben we met de coalitiepartners in een open, respectvolle en constructieve sfeer kunnen praten. Nogmaals geeft Lourens aan dat de SGP positief is over deze coalitie, het gesloten akkoord en het geïnstalleerde college. De samenwerking verloopt goed en constructief. Na deze toelichting was er volop gelegenheid om vragen te stellen en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Na sluiting van de avond was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten.