15 juli 2022

Stikstof in Rivierenland

Donderdag 14 juli organiseerde de SGP een thema avond over de gevolgen van de huidige stikstofaanpak in Rivierenland. Dat het onderwerp leeft ook in Rivierenland bleek wel uit de opkomst. Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid SGP) is die avond ingegaan op huidige stand van zaken. Waar de huidige regeling op gebaseerd is, op basis waarvan gemeten wordt en welke getallen van toepassing zijn. Statenlid Evert Mulder heeft uitgelegd wat de visie van SGP Gelderland is en gedeputeerde Peter Drenth heeft verteld over de huidige aanpak. Gerrit Vlastuin hield een presentatie over perspectief voor de boeren.

Hieronder vindt u een link naar de gehouden presentaties.