30 januari 2019

Start politieke werk, wethouders beëdigd

Op dinsdag 29 januari ging het politieke werk voor de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe van start met 2 voorrondes én een ingelaste raadsvergadering. En dat leverde direct een lange avond en wat schermutselingen op.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wat in de oude vergadermodellen nog commissievergaderingen waren heten nu voorrondes. Twee stonden er op het programma; een over de nieuw op te stellen APV en een over de te verwachten begroting. Deze keer bespreken we de voorronde over de APV met u.

Minder regels, meer eenheid

De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) reguleert allerlei zaken die we als inwoners dagelijks in de openbare ruimte tegenkomen. Neem bijvoorbeeld de openingstijden voor de horeca, en of u al dan niet mag carbidschieten op oudjaarsdag. Teveel om op te noemen. En omdat alle drie de oude gemeenten hun eigen APV hadden is het tijd voor een nieuwe die geldt voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Tijdens de voorronde werden er diverse voorstellen vanuit het ambtenarenapparaat besproken. Het betrof geen politieke avond, er was uitsluitend de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen. De politieke discussie vind plaats op D.V. 5 februari, waarna het voorstel naar verwachting richting de gemeenteraad gaat voor besluitvorming. Staat dan alles vast? Nee, zeker niet. Het voorstel is om deze APV te gaan gebruiken en dit voorjaar zoveel mogelijk reacties te peilen en in gesprek te gaan met de samenleving om zo op een later moment met een definitieve APV te komen voor West Betuwe. Een opvallende voorgestelde wijziging: de horeca mag in West Betuwe straks in het weekend tot 3:00 uur open zijn, wat voor Geldermalsen een inperking betekent, en voor Neerijnen en Lingewaal een uitbreiding. Daarnaast sprak een inwoner in over zijn bezwaren tegen de 50 meter grens die geldt bij het gebruik van een gaskanon voor het verjagen van vogels in boomgaarden buiten de bebouwde kom. Hij wees op de geluidsoverlast en mogelijke gezondheidsrisico’s die dit geluid kunnen hebben voor omwonenden. Gezien de technische vragen die spontaan hierover werden gesteld is ook daarover het laatste woord nog niet gezegd. Op 5 februari volgt dus de politieke discussie.

Ingelaste raadsvergadering, een lange zit

Zoals u in onze laatste nieuwsbrief hebt kunnen lezen stond er voor 29 januari een ingelaste raadsvergadering op het programma. Tijdens deze vergadering, die om 21:15 uur startte, hebben Ed Goossens (Dorpsbelangen) en Lourens van Bruchem (SGP) namens de nieuwe coalitie een toelichting gegeven op en vragen beantwoord over het coalitieakkoord. Maar niet voordat er een motie werd ingediend door de voltallige oppositie met de titel: Gemeente West Betuwe, “DE REGENBOOG GEMEENTE VAN DE BETUWE” waarin, naast wat woordelijke symboliek, de gemeente onder andere werd opgeroepen bij voorkeur dagelijks de regenboogvlag te hijsen. Een voorstel wat het, na veel onduidelijkheid over staand beleid en diverse vlaggen en data, niet haalde. Dorpsbelangen, SGP, CU en Leefbaar Lokaal Belang steunden het voorstel niet. 

Benoeming én beëdiging wethouders

Na een korte schorsing, waarin een afvaardiging van de gemeenteraad de geloofsbrieven en de uitkomsten van het externe integriteitsonderzoek bestudeerde, stemde de gemeenteraad bijna unaniem in met de benoeming van de vijf nieuwe wethouders. Namens de SGP werd Ton van Maanen opnieuw tot wethouder benoemt. Voor Dorpsbelangen gaan twee huidige raadsleden als wethouder aan de slag, wat voor wat nieuwe gezichten zal zorgen binnen de gemeenteraad.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie over deze vergaderingen?
Via de website gemeenteraad.westbetuwe.nl  zijn de vergaderingen terug te luisteren. U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met onze fractie. Hier vindt u hun contactgegevens.