30 november 2021

SGP West Betuwe kiest voor ervaring en daadkracht

Klik hier voor de kandidatenlijst van SGP West Betuwe voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het bestuur van SGP West Betuwe presenteert hierbij de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 D.V. In de achterliggende periode is er door een selectieadviescommissie veel werk verzet om te komen tot een evenwichtige en mooie lijst. En dat is gelukt.

De kandidatenlijst bestaat uit 34 leden waarbij is gezorgd voor continuïteit. De top van de lijst bestaat uit politici met brede ervaring. ‘Dit is belangrijk’, aldus Cor Budding, voorzitter van de selectieadviescommissie, ‘want na het vormen van een nieuwe gemeente in de huidige periode zijn ervaring en daadkracht nodig om met elkaar forse stappen te zetten in en voor onze mooie gemeente West Betuwe’. Daarnaast is gekozen voor een goede regionale afspiegeling met ieder zijn eigen talent. Budding: ‘Uit bijna elk dorp in de gemeente West Betuwe hebben we een kandidaat op de lijst staan. Dit borgt  de lokale vertegenwoordiging vanuit de 26 kernen en laat de brede betrokkenheid van onze achterban zien. ’

Ook de huidige wethouder, Ton van Maanen, staat op de lijst. Eerder is de huidige fractievoorzitter Lourens van Bruchem al tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen. Van Bruchem: ‘Als SGP besturen we actief mee als coalitiepartij. Er is in deze periode door iedereen veel werk verzet. Veel werk kwam voort uit de succesvolle fusie van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de gemeente West Betuwe. Al ons beleid is nu geharmoniseerd; denk aan het sociale domein, het beheer van de begraafplaatsen, groenbeheer, wegbeheer, sportbeleid et cetera. Er is veel goed gegaan en we zijn op de goede weg, maar wat ons betreft is de klus nog niet af. Nu is het belangrijk dat ook onze burgers hiervan ‘de vruchten gaan plukken’.  Daarom  zetten we ons heel graag nog een periode in voor de inwoners, ondernemers, ja voor onze mooie gemeente West Betuwe. Dit doen we graag met de kundige  en gedreven mensen die op de lijst staan. Ik ben blij dat het bestuur heeft gekozen voor ervaring en daadkracht. Dit zorgt voor een behoud van dossierkennis en een efficiënte en effectieve start.’

Van Bruchem wordt op de lijst gevolgd door Jos van Maanen, Gian Bareman, Theo Simons, Gerard Kievit en Mathijs Stoffer.