5 maart 2022

SGP over winkeltijden in West Betuwe

WEST BETUWE • De SGP-fractie West Betuwe heeft kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de openingstijden van detailhandel in de Gemeente West Betuwe.

De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente West Betuwe een beeld van de wensen, behoeften en beweegredenen van hun ondernemers en inwoners.

De SGP is nooit een voorstander geweest van het verruimen van de openingstijden zodat het mogelijk wordt om ook op zondag de winkels te openen. “De zondag is voor ons een dag van rust en ontmoeting. Een dag die we van God hebben ontvangen. Hier moeten we erg zuinig op zijn.”

“Naast ons principiële bezwaar zien wij in de uitkomsten van dit onderzoek onvoldoende argumentatie om deze verruiming te faciliteren. Het valt ons op dat de respons op de enquete bijzonder laag is. De SGP is van mening dat onze inwoners en winkeliers het onderwerp helemaal niet zo belangrijk vinden dan dat veel partijen ons willen doen geloven. Ongeveer 75% van de ondervraagden heeft de enquete niet ingevuld.”

“Tussen de regels door lezen we dat een groep inwoners wel veel wil, maar ook dat het eventueel winkelen op zondag toch in een grote stad wordt gedaan. Laten we het onze winkeliers: de slager, de bakker, de groenteman, de speciaalzaak enzovoorts niet nog moeilijker maken.”

Bron: Het Kontakt