10 november 2018

SGP Oliebollenkaravaan - aandacht voor vuurwerkvrije zones

Op zaterdag 10 november is de SGP Oliebollenkaravaan op pad geweest om in alle 26 kernen van de nieuwe gemeente West Betuwe inwoners te trakteren op een heerlijk oliebol. Dit deden ze om aandacht te vragen voor hun plan om in ieder dorp een vuurwerkvrije zone in te stellen. Lijsttrekker Lourens van Bruchem: “ Vuurwerk is slecht voor het milieu en zorgt voor veel overlast. Wij willen dat er in elke kern een vuurwerkvrije zone komt. De gemeente moet samen met de kernen deze locaties kiezen en daarbij vooral rekening houden met ouderen."

Met 8 (huif)karren heeft de SGP met een team van zo’n 60 vrijwilligers in totaal bijna 5.000 oliebollen uitgedeeld.

“De reacties waren zeer positief” aldus Jos van Maanen, 2e op de lijst voor de SGP. “Veel inwoners ervaren overlast van vuurwerk, zeker onze ouderen. Daarnaast maken ook veel dierenliefhebbers zich zorgen over het effect op hun beesten.” Ook de zondag kwam vaak ter sprake. “Veel inwoners zien niets in het openstellen van winkels op zondag. Het dorpse karakter wil men behouden” aldus Jos.

Komende week zal de SGP een huis aan huis folder verspreiden in alle kernen om hun standpunten duidelijk over te brengen.