13 april 2022

SGP neemt geen deel aan coalitie

Afgelopen zaterdag is de SGP geïnformeerd door de formateurs dat de SGP-fractie niet deel zal nemen aan de nieuwe coalitie. Een teleurstelling voor ons. Uiteraard feliciteren we de nieuwe coalitie en de betrokken partijen. Wij wensen de nieuwe coalitie de zegen van God toe.

De SGP heeft vele jaren consequent en constructief bijgedragen aan het gemeentebestuur. Dit heeft zelfs niet geleid tot een inhoudelijk gesprek met de informateurs en de initiërende partij Dorpsbelangen. Onze principiële opstelling met betrekking tot de zondagopenstelling van winkels blijkt een blokkade te zijn geweest voor dat inhoudelijke gesprek. Hierdoor zijn vele andere uitdagingen die de gemeente West Betuwe kent niet aan de orde gekomen.

Voor de SGP breekt er een nieuwe periode aan, met daarin een rol als niet-coalitie partij. Onverminderd zal de fractie zich inzetten voor een goed, consistent en stabiel bestuur. Met het oog gericht op het meerjarenperspectief. Wij zijn en blijven een constructieve partij en werken graag met andere partijen - en dus ook Dorpsbelangen - samen. We hopen ook in onze nieuwe rol het  goede te doen voor onze gemeente, voor onze inwoners, winkeliers en bedrijven. Onze afwegingen toetsen wij aan de Bijbel. Dat geeft namelijk echt perspectief.

Lees ook het artikel in De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/rivierenland/sgp-west-betuwe-teleurgesteld-over-uitsluiting-uit-college~a2a3240c6/