16 juni 2022

Winkeltijdenwet - bijdrage SGP West Betuwe

Bijdrage SGP West Betuwe – Oordeelsvormende vergadering 14 juni 2022, agendapunt Winkeltijdenwet West Betuwe

We leven in tijd van enorme, onbegrensde mogelijkheden en hebben eindeloze digitale informatie tot onze beschikking. Het maakt dat ons leven druk, overvol en tot de randen bezet is. We zijn met van alles bezig, en ook nog met politiek. Prioriteiten stellen is een must, maar lijkt haast onmogelijk.

We kunnen veel werk verzetten, maar de mentale belasting kan zo zwaar worden, dat onze vreugde en ons hart worden gestolen. En daardoor ook van degenen die om ons heen staan. En afmattend hollen, rennen en vliegen zonder focus kan onze dagen gaan bepalen. Ons verlangen naar de dingen met een meerwaarde, die uitstijgen boven het materiele, kan verstikt raken.

De zondag is een geschenk voor ons. Als ons leven het ritme verliest, als avonden en ochtenden in elkaar overvloeien, als de zondag geen bijzondere dag meer is, drupt de kraan constant. Een constante dreun, tot we het niet meer aan kunnen. Niet meer uitrusten, maar uitputten wordt dan de sleur van de week. Er moeten tijden zijn dat we niet werken, of dat een ander voor mij niet moet gaan werken. Het ritme van de zondag geeft leven!

Een coalitiepartij wil even snel de  winkeltijdenwet uitzondering er doorheen rommelen.

Wij hebben drie argumenten tegen het voorstel.

1 Economisch

Velen hebben het al gezegd: er wordt geen euro meer verkocht in onze gemeente.  Er zal zeker een verschuiving plaatsvinden.

Beseft de gemeenteraad wel, dat wij het de kleinere winkeliers (de kern van onze leefbaarheid) het nu veel moeilijker gaan maken?

Ik wil graag aan de indiener vragen of hij zich dat beseft. Heeft u gesproken met de bakker, de slager, de groenteman? Elk brood, iedere appel, iedere worst die bij de supermarkt wordt gekocht op zondag wordt zeker niet meer gekocht bij de genoemde zaken.  Ik vind het bijzonder pijnlijk voor deze hardwerkende winkeliers, maar ook voor hun medewerkers.

Hoe vindt u dat?

U spreekt over vrijheid. De ondernemer mag zelf bepalen. Kunt u aangeven wat u onder deze vrijheid verstaat? Vindt u ook dat, vanuit economisch perspectief, er echt sprake is van vrijheid voor de ondernemers en zijn of haar medewerkers?

Voor onze technische vragen met betrekking tot het onderzoek: zie laatste pagina.

2 Sociaal

Ik heb aan het begin van mijn betoog aangegeven dat wij echt een dag rust nodig hebben. Bij grotere winkels kunnen nog roulatie-diensten gedraaid worden, bij de kleine al veel moeilijker. Dus zal er nog veel meer op de winkelier zelf aankomen, zij moeten zelf nog meer aan de bak. Die 75 uren zijn toch zeker wel genoeg!

Graag vraag ik de indiener ook wat zijn mening is m.b.t. de aanslag op het gezinsleven van de winkelier? Een dag samen zijn als gezin, als familie, een dag geen moeten. Denk u dat de gemiddelde bakker, slager, groentezaak, in onze gemeente deze aanslag daarop fijn vindt?

Er wordt gesproken over stimuleren van de  leefbaarheid. Uw voorstel doet het tegenovergestelde. U breekt af, u maakt het ondernemers moeilijk. Waarom?

Ik verwijs ook naar de inspraak en brieven van ondernemers, 60 winkeliers die zeggen: ‘Gemeenteraad doe het niet!’

Ik heb geen enkele brief, behalve een, gezien die ook maar iets positiefs zegt over de mogelijkheid tot openstelling van de winkel op zondag.

De politiek heeft vaak de mond vol over inspraak. We hebben vanavond een hele duidelijke inspraak. Onze vraag aan de indiener: Vindt u dat wij naar de insprekers en dus ook naar de winkeliers zouden moeten luisteren?

3 Principieel

Ik ben hier gemeenteraadslid, het is hier een politieke avond,  maar toch wil ik u allen iets persoonlijks vertellen.

Ik geloof dat God de hele wereld  heeft geschapen in zes dagen. Op de zevende dag rustte Hij. Niet omdat Hij moe was, maar om te rusten en te genieten van alles wat Hij volmaakt had gemaakt. Toch dachten wij het beter te weten en gingen een weg in, zonder God, wat betekende dat de relatie met Hem werd verbroken en het kwaad in de wereld kwam.

In Zijn oneindige goedheid Heeft God Zijn Zoon gestuurd en door het geloof in Hem wil Hij een weg terug openen. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat God spreekt door de uitleg van Zijn Woord, de Bijbel. JUIST DAAROM gun ik iedereen de mogelijkheid om naar de kerk te kunnen gaan.  In kerken wordt Zijn verhaal verteld, Zijn wonderdaden. Daar moet iedereen naartoe kunnen. Dus ook ondernemer en medewerker. Want het verhaal van de kerken gaat veel verder dan dit leven. Een mens kan bij brood alleen niet leven!

Ik hoop dat u daarom ook begrijpt waarom wij zo voor de winkelsluiting zijn.  Wij gunnen de West Betuwenaren die rust.

Beste collega’s, ik hoop dat u deze argumenten op u laat inwerken. De sociale, de economisch en principiële. Doe het voor onze inwoners, winkeliers en hun medewerkers. Neem ze mee, zodat u over twee weken heel gefundeerd tegen het voorstel kunt stemmen.

Uitgesproken door fractievoorzitter Lourens van Bruchem, tijdens de oordeelsvormende vergadering op 14 juni 2022.

Technische vragen n.a.v. onderzoek

  1. In het onderzoeksrapport wordt op pagina 6 gesteld dat een aantal winkels al open is op zondag (11%).  Als redenen hebben deze winkeliers aangegeven: hogere omzet, bijdrage aan de leefbaarheid en een bijdrage aan de aantrekkingskracht van het winkelgebied. Zou u dit kunnen toelichten? Het is nu zo dat de winkels (zeker in het winkelgebied) niet open mogen zijn, dus kunnen de antwoorden niet kloppen.
  2. De beantwoording op de vraag over mening huidig beleid (blz. 7) is niet consistent beantwoord. Kunt u hiervan enige voorbeelden geven?
  3. Ook op pagina 7, paragraaf 3, wordt zon- en feestdagen in één noemer geplaatst. Is er in het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen feestdagen (b.v. tweede paasdag) en de zondag? En zo niet, hoe is dan in het vervolg van de rapportage (blz. 9) de conclusies over alleen de zondag te lezen, of heeft dit ook betrekking op feestdagen?
  4. Kunt u de opmerking ‘Een andere reden die opgegeven is dat het aanbod in andere steden uitgebreider is en men hierdoor toch buiten de gemeente zou gaan winkelen’ kwantificeren (blz. 7)? Welk effect heeft deze uitkomst op het wel of niet openen van de winkels?
  5. Vooral zelfstandige ondernemers kiezen voor gesloten zijn (blz. 9), kunt u dat nader kwantificeren en duiden? 
  6. Is in het onderzoek aandacht besteed aan economische effecten van (verplichte) openstelling van winkels? Slechts een deel van de ondernemers geeft aan dat het openstellen van de winkels tot een hoger bedrijfsresultaat zal leiden. Vindt u dat er sprake is van een gelijke concurrentiepositie tussen ondernemers onderling?
  7. Ondernemers die aangesloten zijn als franchise of filiaalhouder hebben in veel gevallen geen vrijheid tot een vrijwillige sluiting van de winkel. Een tegenvallend bedrijfsresultaat kan gevolgen hebben voor de winkelpositie. In welke mate is de beperking van vrijheid bij specifiek deze groep ondernemers in het onderzoek en raadsvoorstel betrokken?
  8. Verwacht de indiener van het voorstel dat de zelfstandige (kleinere) ondernemers (bijv. bakker, slager, groenteman) extra resultaat zullen gaan realiseren? Zo ja, kunt u dat kwantificeren?
  9. Vindt de indiener van het raadsvoorstel dat het onderzoek onder ondernemers representatief is?  Er zijn twee rondes uitgezet. 62 ondernemers hebben de enquête volledig ingevuld. 26 gedeeltelijk. Een deel is geen winkelier. Vindt u ook dat de genoemde foutmarge acceptabel is. De achtergrond achter deze vraag is dat er eerst maar 26 mensen hebben geantwoord. Vindt u dat er een brede behoefte is aan openstelling van winkels bij de ondernemers?