18 mei 2020

Ontwikkelingen binnen coalitie West Betuwe

In de afgelopen periode zijn er problemen ontstaan in de samenwerking binnen de coalitie. Er is onvoldoende chemie tussen de vier fracties die de coalitie vormen in West Betuwe. Dit heeft geresulteerd dat de samenwerking met LeefbaarLokaalBelang is opgezegd. Hieronder kunt u de toelichting vinden zoals deze vanavond, tijdens een speciale raadsvergadering, is uitgesproken door fractievoorzitter Lourens van Bruchem. 

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, inwoners van West Betuwe en andere luisteraars,

De afgelopen maanden hebben we moeten constateren dat de samenwerking binnen de coalitie niet goed verloopt. Er is onvoldoende chemie tussen de partijen (en/of personen).

Hier staat een teleurgesteld mens. Mijn fractie, de SGP, heeft steeds de coördinerende leiding genomen in de coalitie.

Waarom is het voor ons zo bijzonder moeilijk om nu met elkaar te moeten constateren dat wij hier, op ons verzoek, bij elkaar zijn? Als ik denk aan de vele mensen die in de afgelopen weken zijn overleden. Als ik denk aan zieken, mensen die aangetast zijn door het corona-virus of anderszins. Maar ook als ik concreet denk aan het overlijden, precies een week geleden van de vader van Ton en Jos van Maanen. Toch kan het niet anders.

De gemeente heeft een sterke coalitie nodig. Een goede coalitie discussieert en denkt na, niet alleen over vandaag en morgen, maar vooral ook over de toekomst. Strategie is belangrijk. Zeker in de komende paar jaar waarin er grote financiële uitdagingen op ons afkomen.

Woensdag hebben wij, SGP, DB en CU, gevraagd of het presidium bij elkaar zou willen komen. Dat is inderdaad afgelopen donderdagavond gebeurd. Wij, als SGP, DB en CU, hebben aan de voorzitter van de gemeenteraad gevraagd om een raadsvergadering op korte termijn zodat wij ons kunnen verantwoorden in het openbaar. 9 politieke partijen hebben ons verzoek ondersteund.

Ik ga vanavond geen mensen beschadigen. Ik ga ook geen voorvallen noemen.

Wij als SGP-fractie hebben de afgelopen periode steeds weer als intermediair opgetreden. Op te veel momenten bleek dat er geen goede samenwerking was. Er was wrijving, er was onbegrip, er was moeite. Uren heb ik aan de telefoon gezeten met de verschillende partijen, soms met individuen.

Uiteindelijk heb ik tegen de drie partijen gezegd dat het zo niet langer kan. Ik heb vorige week gezegd dat ik geen vertrouwen meer heb in de onderlinge samenwerking. Uiteraard heb ik dat pas gedaan na veel te veel telefoontjes, gesprekken in de afgelopen periode. We werden, ik werd gewoon leeggezogen. Onze energie moet niet zitten in het goed houden van relaties, maar in het stevig keuzes maken, het bespreken van zaken met het college; dit alles voor de gemeente, voor onze inwoners.

Soms gebeurt er iets waardoor er opeens extra druk op de coalitie komt te staan. Een moment waarop je weer in moet grijpen. Ik kreeg signalen dat enkelen binnen de coalitie grote moeite hadden met bepaalde zaken. Afgelopen dinsdagavond hebben we een gesprek gearrangeerd. Afhankelijk van de afloop van dat gesprek zouden we moeten bepalen hoe we verder zouden gaan als coalitie.

Na afloop van dat gesprek heb ik mijn fractie geconsulteerd.

Ondanks dat wij er alles aan gedaan hebben om deze coalitie te laten voortbestaan, heb ik dinsdagavond moeten constateren dat het niet meer gaat.  Dat hebben we als fractie besproken.  Deze constatering doet ons allen veel pijn. We zijn er vol optimisme voor gegaan. ‘Samen Bouwen aan West Betuwe’.

Laat ik nog nogmaals opmerken. Wij wijzen geen schuldigen aan. Het loopt fout op de onderlinge samenwerking. De conclusie is dat we niet verder kunnen.

Ik realiseer me ook dat wij, als SGP, het altijd fout doen in deze. Kiezen voor de één of kiezen voor de ander. Fout doen we het altijd.

Als fractie hebben we besloten om door te gaan met CU en DB. Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom willen we alle partijen uitnodigen voor een gesprek om af te tasten hoe we gezamenlijk verder kunnen gaan om het goede van onze gemeente te zoeken.

Er komen stevige tijden aan. Wat deze tijd met Corona nu brengt weten we niet. Er liggen forse uitdagingen voor ons, denk aan harmonisatie opgaven, zaken in het sociale domein, zorgen op financieel terrein.

We moeten als hecht team functioneren, dat zijn wij verplicht naar u allen, naar onze inwoners, winkeliers, verenigingen en ondernemers.

Daar willen we voor gaan, in afhankelijkheid.

Dank u.

Lourens van Bruchem

Toevoeging na afloop van de ingelaste raadsvergadering:

De inzet om te komen tot een verantwoording over de situatie en uitnodiging om te komen tot gesprek met andere partijen naast de drie overgebleven coalitiepartijen is niet door de meerderheid van de raad gevolgd. De meerderheid van de raad heeft besloten middels een motie van wantrouwen om het gehele college demissionair te verklaren. De uitwerking van deze bijzondere situatie moet nog worden besproken.

Bij het indienen van de motie van wantrouwen heeft de SGP gewezen op de verstrekkende gevolgen van het naar huis sturen van het gehele college. Vooral in deze tijd van grote beslissingen die ook in de eerste bijdrage door ons zijn genoemd is dat een heel ingrijpend besluit wat door de SGP ten zeerste is afgeraden. Helaas heeft de meerderheid van de raad anders besloten.