10 juli 2018

Kieslijst SGP West Betuwe

Op maandag 9 juli jl. hebben de leden van de SGP in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal in een gezamenlijke vergadering unaniem groen licht gegeven voor de kieslijst van de SGP West Betuwe. Alle leden hebben de afgelopen periode de mogelijkheid gehad om zichzelf, of een ander lid, kandidaat te stellen.

De lijst, die is samengesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, bestaat uit 37 leden. Vanwege de komende fusie is gekozen voor politici met brede ervaring. Daarnaast is gezorgd voor een zo breed mogelijke spreiding over alle plaatsen van de nieuw te vormen gemeente. Ook krijgt nieuw politiek talent volop de ruimte.

Al eerder is Lourens van Bruchem aangewezen als lijsttrekker. Hij wordt op de lijst gevolgd door de huidige fractievoorzitter van Neerijnen, Jos van Maanen, en die van Lingewaal, Gian Bareman.

Ook de huidige wethouders Teus Kool en Ton van Maanen staan op de lijst. 

“Met deze mooie, brede lijst is de SGP West Betuwe klaar voor de komende periode. Om de fusie op een goede manier vorm te geven is politieke ervaring enorm belangrijk. Daarnaast willen we nieuw politiek talent de ruimte geven en zorgen voor verjonging” aldus Arie van Doorn, voorzitter van het gezamenlijke bestuur. “Het is ons gelukt om vanuit bijna alle plaatsen een persoon op de kieslijst te krijgen, hierdoor hebben inwoners de mogelijkheid te stemmen op een persoon die dichtbij hen woont. Dit komt de vertegenwoordiging van de diverse dorpen ten goede.”

De SGP heeft veel vertrouwen in de komende campagne. Lijsttrekker Lourens van Bruchem: “We zijn als SGP, zowel in de campagne als daarna, zo goed mogelijk in contact gebleven met onze inwoners. Zo hebben we vorig jaar een huis aan huisblad verspreid waarin we verantwoording hebben afgelegd voor de zaken die we wel, maar ook de zaken die we nog niet hebben gerealiseerd. De kiezer mag van ons verwachten dat we open en eerlijk zijn over wat we doen, ook als zaken niet lukken.”

Klik hier om de volledige kandidatenlijst te downloaden.