3 april 2019

Het raadswerk - februari en maart 2019

Verslag van de afgelopen periode

De nieuwe gemeente West Betuwe begint op stoom te komen. Waar de vergaderingen van januari en februari vooral in het teken stonden van het vaststellen van allerlei verordeningen en regelingen om aan de slag te kunnen, hebben we in maart en april de eerste politieke vraagstukken behandeld.

Raadsvergadering februari

Op 19 februari stonden er weer veel bloemen klaar. Er werden deze avond dan ook weer een aantal nieuwe raadsleden en burgerleden beëdigd.  Voor Dorpbelangen werden de heer H. de Man en de heer J.M. Daudeij beëdigd, voor ChristenUnie mevrouw A. van Willigen-Verstegen. Als burgerleden werden voor Dorpsbelangen de heer G.H. de Jong en mevrouw H. Daam beëdigd.

Het enige politiek thema van de avond, de vaststelling van de tijdelijke APV, zorgde voor wat vuurwerk. Ondank het feit dat het hier om een tijdelijke regeling gaat en de komende maanden worden benut om tot een goede harmonisatie te komen, was er een aantal partijen die de mogelijkheid aangrepen om met moties en amendementen te komen. Dit resulteerde in een, voor het grootste gedeelte, verruiming voor de openstelling van de horeca in de hele gemeente. De SGP stemde, samen met ChristenUnie, tegen dit voorstel.

Raadsvergadering maart

De raadsvergadering van maart was vooral een herhaling van de voorrondes. Zo kwamen er een groot aantal hamerstukken voorbij. Het voorstel voor uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Avres leek in de voorronde nog wat haken en ogen te hebben. Tijdens de raadsvergadering bleek dat nogal mee te vallen. Verder viel het raadsvoorstel over de omgevingsvergunning voor Plomp & Zn. uit Waardenburg op. De meerderheid van de raad ging akkoord met het raadsvoorstel. De SGP diende aanvullend op dit voorstel een motie in om onderzoek te doen naar de veranderende verkeersituatie en eventueel maatregelen te nemen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Dit voorstel werd door een ruime meerderheid gesteund. Een nogal gevoelig punt was de zienswijze van het college op de herinrichting van de Voorstraat in Asperen. De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Lingewaal had vlak voor de fusie het besluit genomen om de Voorstraat grondig te gaan aanpakken. Dit tot groot genoegen van de bewoners. Helaas was het huidige college genoodzaakt dit besluit terug te draaien. Er was destijds niet gezorgd door financiële dekking en gezien de huidige toestand van veel wegen in West Betuwe vond het college het niet raadzaam om deze plannen in de huidige vorm door te zetten. De raad steunde het college hierin.