9 november 2020

Financieel sluitende en verantwoorde meerjarenbegroting

Financieel sluitende en verantwoorde meerjarenbegroting

Regeren is vooruitzien. Het goede voorhebben met de inwoners, de organisaties, winkeliers en bedrijven van onze gemeente.

Wij dragen verantwoordelijkheid voor u. Dat doen we voor nu, maar het moet over een paar jaar nog steeds financieel kloppen. De coalitie heeft wekenlang hard gewerkt om tot een financieel sluitende en verantwoorde meerjarenbegroting te komen. Ook op termijn moeten we niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Het is natuurlijk erg belangrijk om de komende financiële narigheid niet naar de toekomst te verschuiven. Een ingewikkelde klus, maar het is gelukt!

We kregen van de oppositiepartijen stevige kritiek te verduren over de procedure en het tijdstip van indiening van onze voorgestelde wijzigingen. De meeste oppositiepartijen wilden echter ook hier en daar slechts kleine bezuinigingen doorvoeren. Het betrof dan ook nog eens beslissingen die u direct zouden raken. Belangrijke zaken zouden dan niet meer door kunnen gaan, zoals de randweg bij Waardenburg, maatregelen tegen geluidsoverlast van het spoor Waardenburg, het realiseren van de Fruittechcampus, instandhouden van het kernenbeleid, een fietsenstalling bij het station in Geldermalsen, het vervangen van bomen in de gehele gemeente.

Als coalitie willen we in ieder geval geen extra lastenverhoging voor onze inwoners; we nemen daarom ook realistische extra toekomstige opbrengsten mee. Na intensief rekenen zijn wij er trots op om als gemeenteraad toch een sluitende begroting te kunnen presenteren. Uiteindelijk bleek bij stemming dat het amendement van de coalitie met 21 van de 30 stemmen is aangenomen.

Wij willen graag belangrijke zaken realiseren voor onze inwoners. Denk hierbij aan de zojuist genoemde onderwerpen. Maar denk hierbij ook aan goede bibliotheekvoorzieningen, meer woningbouw in alle kernen realiseren, goede en veilige wegen en goed onderhouden begraafplaatsen.

Bovendien vinden we het belangrijk om een goed sociaal beleid te voeren en alle inwoners die het hard nodig hebben financieel te (blijven) ondersteunen. Wij hebben de verantwoordelijkheid om onze gemeente vitaal en financieel gezond te houden en om zo een betrouwbare overheid te kunnen zijn en blijven voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. Een gemeente waar we allemaal graag willen wonen, werken en verblijven.

Allemaal voor u.

Namens de coalitiepartijen, ChristenUnie, Dorpsbelangen, PvdA, SGP en VVD.

Fred Temminck

Henk de Man

Richard Hoogveld

Lourens van Bruchem

Frank Broedelet