24 januari 2019

Coalitie West Betuwe rond, College 29 januari van start

Op donderdag 17 januari hebben Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe definitief groen licht gegeven voor het vormen van een coalitie van deze vier partijen. Er is zowel over het coalitieakkoord, het aantal wethouders en de portefeuilleverdeling overeenstemming bereikt.

Drukke weken

De afgelopen weken is er, namens de fractie, druk onderhandeld door Lourens van Bruchem en Jos van Maanen. Nadat de SGP begin december besloot om niet langer deel te nemen aan de onderhandelingen is Dorpsbelangen onderhandelingen gestart met ChristenUnie, Leefbaar Lokaal Belang Westbetuwe, CDA en Groenlinks. Na een aantal weken bleek dit geen haalbare coalitie. Vervolgens zijn de gesprekken met ons als SGP op 3 januari hervat. Na een aantal weken onderhandelen staan we nu dus aan de vooravond van de installatie van een nieuw college. Het college zal, naast onze waarnemend burgemeester, bestaan uit 5 wethouders.

Aan de slag

Tijdens een ingelaste raadsvergadering op D.V. 29 januari (aanvangstijd 21:15) zullen de coalitiepartijen het akkoord aanbieden aan de gemeenteraad. Die avond zullen ook de wethouders worden beëdigd. De fractie zal Ton van Maanen opnieuw als wethouder voordragen.
Naast 1e loco-burgemeester zal Ton van Maanen de portefeuilles Sociaal domein, Sociale zaken & werkgelegenheid, Water & Vervoer en Fruitpact onder zijn hoede nemen. Daarnaast wordt hij gebiedswethouder voor Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen.

Het akkoord

Er is gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen wat de nieuwe gemeente West Betuwe op de rails moet zetten. Het herindelingsadvies en het met de samenleving opgesteld Bidbook vormen een kompas. Hiermee zoekt de coalitie naar saamhorigheid tussen alle partijen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Omdat West Betuwe in de opstartfase zit, richt de coalitie zich de eerste 2 jaar vooral op het organiseren van de primaire processen. Daarna starten we een aantal onderzoeken naar de beleidsvoornemens. Dit betekent zeker niet dat we de eerste 2 jaar op onze handen gaan zitten. Er is voldoende werk te verrichten.

De resultaten

De SGP is de campagne ingegaan met een helder verkiezingsprogramma vol met voor ons en onze achterban belangrijke thema’s. Wanneer we deze thema’s naast het coalitieakkoord leggen mogen we erg tevreden zijn met de behaalde resultaten. Dit akkoord sluit goed aan bij ons beeld van de nieuwe gemeente West Betuwe; een groene, landelijke gemeente die goed op de centjes past en werk maakt van leefbaarheid in alle kernen met behoud van eigenheid en identiteit. Tegelijkertijd willen we een gemeente die dicht bij haar inwoners staat en bedrijven en agrariërs ondersteunt.

De harde noten

Politiek is altijd een proces van geven en nemen en zorgvuldigheid. Zeker op voor ons gevoelige thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zondagsrust en de kosten rondom begraven. Met de coalitiepartners hebben we hierover in een open, respectvolle en constructieve sfeer kunnen praten. Er is wederzijds begrip en op veel punten overeenstemming. Niemand kan in de toekomst kijken, ook wij niet. Toch zijn we heel blij te kunnen melden dat de winkels in de gemeente West Betuwe ook deze periode op zondag niet open zullen gaan. Wij zijn blij dat we daarmee ook de 85% van de winkeliers helpen. Ook gaan we onderzoeken of we het begraven goedkoper kunnen maken door anders met de kosten om te gaan. Gratis parkeren is ook iets wat we van groot belang vinden. Daar gaan we gezamenlijk met de winkeliers en eigenaren van relevant onroerend goed proberen dit echt voor elkaar te krijgen.

Meer informatie

De SGP is positief over deze coalitie, dit akkoord en het te vormen college. Uiteraard zijn we altijd bereid om hierover, ook op gevoelige thema’s, vragen te beantwoorden. Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. Dat kan op allerlei manieren, maar graag ontmoeten wij u eens bij een van de vele raadsvergaderingen die D.V. weer gaan komen.
Uw betrokkenheid doet ons goed, uw kritische vragen houden ons scherp. U bent van harte welkom!

Kort en goed

Wij zijn blij dat wij onze verantwoordelijkheid ook deze periode actief inhoud kunnen geven. In dit alles zijn wij afhankelijk van Hem. Wij hopen en bidden dat alles onder Zijn zegen mag plaatsvinden. Tot nu toe kijken wij verwonderd terug op het proces. Het is een bijzonder proces geweest.

U kunt o.a. onze fractievoorzitter direct mailen: Lourens.van.Bruchem@gemeenteraad.westbetuwe.nl

Het coalitieakkoord kunt u hier downloaden.