13 mei 2020

Coalitie West Betuwe

WEST BETUWE – In de afgelopen periode hebben we steeds geworsteld met de samenwerking binnen de coalitie. Er is onvoldoende chemie tussen de vier fracties die de coalitie vormen in West Betuwe. Dit heeft geresulteerd dat de samenwerking met LeefbaarLokaalBelang is opgezegd.

De fractievoorzitters De Man (Dorpsbelangen), Van Bruchem (SGP) en Temminck (ChristenUnie): “Na vele gesprekken moeten we constateren dat we gewoon niet verder kunnen. We moeten het namelijk SAMEN doen. Dat lukte niet meer. We waren teveel met de onderlinge verhoudingen bezig, dan het goede voor de gemeente te zoeken.Vandaar dat we niet verder kunnen met de huidige coalitie. Wij hebben moeten constateren dat wij niet in staat geweest zijn om binnen de coalitie de juiste chemie te laten ontstaan. De verschillen zijn te groot, qua inhoud en ook qua werkwijzen.”

Om op een goede manier uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ‘Samen bouwen’ is een coalitie nodig die elkaar vertrouwen geeft en stabiel is. Beide aspecten ontbreken op dit moment. Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie staan nog steeds van harte achter het coalitieakkoord. Dit betekent dat de coalitie voorlopig verdergaat met de wethouders Goossens, Van Stappershoef, Van Maanen en Van Bezooijen. Uiteraard wordt steun gezocht bij andere partijen.

De fracties van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie nemen samen hun verantwoordelijkheid om verder uitvoering te geven aan het coalitieakkoord. Zeker in de huidige crisistijd vinden zij het belangrijk om samen te bouwen aan een mooie, gezonde gemeente West Betuwe.