10 december 2018

Benoeming waarnemend burgemeester, een update

Waarnemend burgemeester gevonden

Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft Harry Keereweer per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe. Hij neemt al het werk over totdat er een nieuwe burgemeester is. De gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De waarneming geldt tot de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is afgerond. Deze periode zal naar verwachting zo’n 9 maanden duren.

Kroonbenoemde burgemeester

De procedure voor de benoeming van een kroonbenoemde burgemeester kan, volgens de Gemeentewet, pas in gang worden gezet als de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 een feit is. Derhalve zal het nog enige tijd duren voor een benoemde burgemeester in functie kan treden.                                                                                                                  

De waarnemend burgemeester

Harry Keereweer (69 jaar, PvdA) heeft een lange bestuurlijke staat van dienst. Vanaf 2001 was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Van 2003 tot en met 2011 was hij gedeputeerde van Gelderland. Vervolgens werd hij in april 2012 waarnemend burgemeester van Groesbeek, daarnaast werd hij in september 2013 waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn. Aansluitend werd hij in januari 2015 waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Groesbeek.

Het proces

Voordat de commissaris de waarnemend burgemeester heeft benoemt zijn de fractievoorzitters geconsulteerd en is een profiel opgesteld.  Het aanwijzen van een waarnemer is officieel geregeld in artikel 78 van de gemeentewet en is een rijkstaak van de commissaris van de Koning. Het betreft geen kroonbenoeming.

Harry Keereweer heeft voorafgaande aan zijn benoeming een gesprek gehad met bovengenoemde delegatie. Na een positief advies van de delegatie, heeft de commissaris van de Koning hem benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. Tijdens de eerste raadsvergadering van de gemeente West Betuwe op 2 januari 2019 zal de commissaris van de Koning de heer Keereweer beëdigen.