2 oktober 2020

Beleidskader zon - SGP heeft sterk ingezet op behoud agrarische grond voor landbouw

Gisteravond heeft de gemeenteraad van West Betuwe vastgesteld waar zonnepanelen op grond mogen komen. 


SGP West Betuwe heeft sterk ingezet op behoud van de agrarische grond voor de landbouw. De landbouwsector staat voor grote uitdagingen, zoals extensivering en een natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Extra druk op het grondgebruik voor zonnevelden past daar niet bij. Daarom zijn zonnevelden op landbouwgrond in dit beleidskader uitgesloten. Wel mag er een aantal pilots worden opgestart, waarbij zonnepanelen geplaatst kunnen worden op teeltondersteundende voorzieningen in de fruitteelt. Een interessante ontwikkeling die we als SGP West Betuwe graag een kans willen geven.

Zie hier de gedetailleerde kaart beleidskader zon.