HomeLid worden

Lid worden

Lid worden

Ook voor de plaatselijke kiesverenigingen (PKV) heeft de fusie van de drie gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gevolgen. Het hoofdbestuur hecht eraan dat de binding met de leden gewaarborgd blijft en ziet daarom het liefst dat de PKV’s blijven en dat er een Gemeentelijke Afdeling (GMA) opgericht wordt. Na de voor- en nadelen afgewogen te hebben, is besloten de lijn van het hoofdbestuur te volgen. Daarom is er een GMA West Betuwe opgericht, waarbij het bestuur gevormd wordt door een afvaardiging van bestuursleden van de PKV’s Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Omdat de PKV’s de GMA opdrachten geeft, staan de PKV’s in rangorde boven de GMA.

Dit betekent ook dat u niet lid kunt worden van GMA West Betuwe, maar van de plaatstelijke kiesvereniging Geldermalsen, Neerijnen of Lingewaal.

Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan zich aanmelden om lid te worden van de partij. Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij.

U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris door 1 van onderstaande formulieren in te vullen. De secretaris neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op. Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid. Leden ontvangen gratis het partijblad De Banier.

Hieronder ziet u de links naar de betreffende aanmeldformulieren. 

Aanmeldformulier PKV Geldermalsen

Aanmeldformulier PKV Neerijnen

Aanmeldformulier PKV Lingewaal